Van kaarten naar Carnaval

O.C.V. de Glasbloazers, hoe het allemaal begon

Het begon 54 jaar geleden met een stel mannen die bij elkaar kwamen voor een kaart- en bilartclub in café Smudde. Vandaar ook dat je dit terug ziet komen in ons jubileumlogo hiernaast. Uit die groep kerels ontstond een dweilorkest van clowns, die jaarlijks voor de carnavalsoptocht uitliepen. De oude garde vond toen dat de jongeren maar eens na moesten gaan denken over een carnavalsvereniging. Met als gevolg de officiële oprichting van OCV de Glasbloazers op 4 maart 1966. Namen van mensen uit de begintijd zijn o.a.: Harry Leeuwerink, Gerrit Beuvink, Ben Belderink, Bennie Loohuis, Hans Hofstede, Herman Cramer en Louis van Amelsfoort.

Naamgever

De naam van OCV de Glasbloazers komt van medeoprichter Toon Oolderink, beter bekend als Toon van ’n kettel. Volgens Louis van Amelsfoort ging het als volgt: “Toen we met z’n allen weer eens aan ’t schap zaten en in ’t glaasje keken, riep hij: “De Glasbloazers!”

Het vaandel met het bierglas en de nar is vervolgens ontworpen door Frans Mulder. Zijn vrouw hielp mee om het doek te maken. Dit vaandel prijkt nog altijd trots voorop onze hoogheidwagen tijdens de Grote Twentse Optocht. Overigens werd het vaandel ter ere van het jubileum recent gereinigd en gerestaureerd door oud vorst Klaus Lemke.

Glasbloazersgala

In 1988, de vereniging vierde toen haar 22 jarig bestaan, vond men de tijd rijp voor een eigen gala bij Stadscafé Moatman, tot op heden nog steeds onze residentie. Het Glasbloazers gala kenmerkt zich met name door de gemoedelijkheid en doordat altijd een groot deel van het programma ingevuld wordt door onze eigen leden. De laatste jaren wordt het gala trouwens gehouden bij Rouwhorst.

Sociaal betrokken

Bij de Glasbloazers staat gezelligheid en familiegevoel voorop. Het is ook zo dat wanneer iemand lid wordt van onze vereniging, dat dan gelijk zijn hele gezin ook lid wordt. Verder laten wij graag ons sociale gezicht zien als vereniging wanneer mogelijk onze maatschappelijke betrokkenheid. Zo nodigen we elk jaar een instelling uit voor ons Frühshoppen. Dit jaar is er een groep uitgenodigd van Dagverzorging de Scholtenhof. Ook gaan we al vele jaren op de woensdag voor het carnaval met het grote gevolg naar CV de Houwpiep’n, de carnavalsvereniging van het Zorgcentrum het Bouwhuis.

Het heden

Zoals elke vereniging hebben de Glasbloazers gedurende hun bestaan natuurlijk ook te maken gehad met ups en downs. De laatste jaren zit de vereniging echter enorm in de lift, organisatorisch is er de laatste jaren veel veranderd met als gevolg dat er nu een prima vereniging staat die klaar is voor de toekomst. De Raad van Elf heeft de nodige nieuwe leden mogen begroeten zodat ze nu 18 leden heeft. Ook het ledenaantal groeit de laatste jaren weer.

Al met al staat er nu een ‘moderne’ vereniging met een prima organisatiestructuur en een groot aantal actieve leden, waar me mee de toekomst in kunnen. Kortom een club om trots op te zijn!